Arkiv

2019

Styrelsemöte Helgeåns vattenråd 17 april 2019
Styrelsemöte Helgeåns vattenråd 4 februari 2019
Årsmötesprotokoll Helgeåns vattenråd 26 mars 2019
Protokoll Extramöte 24 september 2019
Styrelsemöte Helgeåns vattenråd 21 maj 2019

2018

Årsmötesprotokoll 2018

2017

Styrelsemöte Helgeåns vattenråd 3 oktober 2017
Protokoll Helgeåns vattenråd 12 juni 2017
Protokoll Årsstämma Helgeåns vattenråd 29 maj 2017
Styrelsemöte Helgeåns vattenråd 2 mars 2017
Styrelsemöte Helgeåns vattenråd 18 januari 2017

2016

Styrelsemöte Helgeåns vattenråd den 22 november 2016
Styrelsemöte Helgeåns vattenråd den 27 september 2016
Styrelsemöte Helgeåns vattenråd den 23 augusti 2016
Protokoll fört vid 2016 årsstämma
Konstituerande sammanträde Helgeåns vattenråd den 9 maj 2016
Styrelsemöte Helgeåns vattenråd den 8 mars 2016
Minnesanteckning 2016-03-04
Styrelsemöte Helgeåns vattenråd den 14 januari 2016

2015

Minnesanteckningar Helgeåns vattenråds beredningsgrupp i Osby 2015-11-19
Minnesanteckningar förda vid workshop
Årsboksslut 2015
Vinslövssjön 2015
535-15567-2015 Vinslövssjön

Protokoll

Protokoll 2015-09-03
Protokoll från styrelsemöte 2015-02-12

Skrivelser

Missiv – samråd ang åtgärdsprogram och förvaltningsplan 2015-2021
Skrivelse ang arbetsprogram och mkb för Södra Österjöns vattendistrikt

Samrådshandling ang MKB för Södra Östersjöns vattendistrikt med anledning av åtgärdsprogram 2015-2021

Samrådshandling ang arbetsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt inför förvaltningsplan 2015-2021

2014

Styrelsemöte Helgeåns Vattenråd 140410
Styrelsemöte Helgeåns Vattenråd 140204
Protokoll årsstämma 2014-05-26