Aktuellt

Studieresa 4 oktober

Medlemmar i Helgeåns vattenråd är välkomna att anmäla sig till studieresan den 4 oktober. Vi kommer bland annat åka till Degeberga reningsverk för att lära oss mer om deras läkemedelsrening. Resan är en heldag och vi räknar med att åka från Kristianstad 09:45.

Studiebesöket på reningsverket görs tillsammans med Österlens vattenråd.

Anmäl dig till kansliet senast den 28 september.

Hör av dig om du har några frågor!

Nyhetsbrev 2022

Nyhetsbrev för Helgeåns vattenråd 2022.

Åtgärdsplan för Kilingaån

Helgeåns vattenråd har fått beviljat LONA-bidrag från Länsstyrelsen Skåne för att ta fram en åtgärdsplan för Kilingaån.

VattenAtlas

Helgeåns vattenråd har startat ett samarbete med VattenAtlas 2022.

Våtmarksinventering

Projektet med att kartlägga potentiella våtmarkslägen har genomförts.
Rapport våtmarksinventering Helgeåns vattenråd

Verksamhetsbidrag

Vattenmyndigheten för Södra Östersjön har granskat och godkänt vattenrådets redovisning för 2020 års verksamhet. Vattenmyndigheten har även betalat ut samverkansbidrag för 2021 års verksamhet.

Projektbidrag

Vattenrådet har beviljats projektmedel från Vattenmyndigheten för att genomföra en kartläggning av potentiella våtmarkslägen. Arbetet ska redovisas i december 2021.

Webbinarie: VattenAtlas – Hur använder jag kartverktyget och varför?