Aktuellt

Vattenrådets årsstämma hölls den 22 maj på Östermalmskyrkan i Kristianstad den 22 maj. Stämman hölls tillsammans med Helgeåkommittén. Under mötet presenterade SGS Analytics Helgeåkommitténs årsrapport för år år 2022.

Åtgärdsplan för Kilingaån

Helgeåns vattenråd har med hjälp av LONA-bidrag tagit fram en åtgärdsplan för Kilingaån. Tanken är att vattenrådet ska jobba vidare med de åtgärdsförslag som finns i rapporten. Rapporten finns här: Åtgärdsplan Kilingaån

VattenAtlas

Helgeåns vattenråd deltar i projektet VattenAtlas 2022. Vattenatlas och dess funktion beskrivs i filmklippet ”Webbinarie: VattenAtlas – Hur använder jag kartvarektyget och varför?”

Våtmarksinventering

Helgeåns vattenråd har genomfört en kartläggning av potentiella våtmarkslägen i avrinningsområdet. Rapporten finns här:
Rapport våtmarksinventering Helgeåns vattenråd

Verksamhetsbidrag

Vattenmyndigheten för Södra Östersjön har granskat och godkänt vattenrådets redovisning för 2022 års verksamhet. Vattenmyndigheten har även betalat ut samverkansbidrag för 2022 års verksamhet.

Projektbidrag

Vattenrådet har beviljats LONA-medel för att ta fram en åtgärdsplan för nedlagda torvmossar som finns i avrinningsområdet.

Webbinarie: VattenAtlas – Hur använder jag kartverktyget och varför?