Aktuellt

Högt vattenstånd i helgeån
Foto: Cecilia Sandén, Kristianstads kommun

Årsstämma 2022

Välkomna till årsstämma med Helgeåns vattenråd den 25 maj 2022, kl. 18:00.
Plats: Naturum Vattenriket, Kristianstad
Anmälan görs till ulrika.hedlund@kristianstad.se senast den 18 maj 2022.

VattenAtlas

Helgeåns vattenråd har startat ett samarbete med VattenAtlas 2022.

Våtmarksinventering

Projektet med att kartlägga potentiella våtmarkslägen har genomförts.
Rapport våtmarksinventering Helgeåns vattenråd

Verksamhetsbidrag

Vattenmyndigheten för Södra Östersjön har granskat och godkänt vattenrådets redovisning för 2020 års verksamhet. Vattenmyndigheten har även betalat ut samverkansbidrag för 2021 års verksamhet..

Projektbidrag

Vattenrådet har beviljats projektmedel från Vattenmyndigheten för att genomföra en kartläggning av potentiella våtmarkslägen. Arbetet ska redovisas i december 2021.