HELGEÅNS VATTENRÅD

"Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon"

Välkommen till Helgeåns vattenråd!

Helgeåns vattenråd är en ideell förening som syftar till att skapa ett frivilligt öppet rådgivande forum för så många olika intresseområden som möjligt inom Helgeåns avrinningsområde. Ändamålet är att medlemmarna tillsammans ska verka för en hållbar förvaltning av vattenresurserna i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Detta sker bl.a. genom att rådet aktivt medverkar i planeringsprocesser som berör statusen på vattenförekomster, genomför konkreta vattenvårdande åtgärder och verkar för en ökad kunskap om vattenmiljöerna i avrinningsområdet.

Helgeåns vattenråd täcker Helgeåns avrinningsområde som sträcker sig över tre län och tretton kommuner (mer info finns under fliken ”Fakta om Helgeåns avrinningsområde”).

Sedan år 2020 är det Kristianstads kommun som har det administrativa ansvaret för vattenrådets verksamhet.

HELGEÅNS VATTENRÅD BJUDER IN TILL FÖRELÄSNING

GRUNDVATTNET I HELGEÅNS AVRINNINGSOMRÅDE – NU OCH I FRAMTIDEN 30 november 2022 Vad är grundvatten? Hur rör det sig i marken? Vad är det som påverkar kvalitén och tillgången? Och[…]

Read more

Studieresa till Degeberga

Tisdagen den 4 oktober 2022 Dagen började med att vi åkte gemensamt med buss från Kristianstad till Degeberga. Första stoppet var vid Forsakarsravinen, där tog vi en promenad fram till[…]

Read more

Styrelse

Ricard Jönsson (SD)

Ordförande

Kristianstads kommun

Kontakta

Glenn Oredsson (LRF)

Vice ordförande

Anna Ralsgård

Kassör

Brittedals kraftproduktion

Georg Malm

Ledamot

Göingebygdens biologiska förening

Ola Svensson

Ledamot

Nordöstra Skånes Fågelklubb

Johan Ekstrand

Ledamot

Skogsstyrelsen

Alf Isberg

Ledamot

Hallaryd Visseltofta Fiskevårdsförening

Maria Johansson

Ledamot

Sydkraft Hydropower AB

Bengt Klingheim

Ledamot

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla

Emil Grönkvist

Ledamot

Östra Göinge kommun

Göran Widing

Ledamot

Älmhults kommun är adjungerad till styrelsen.

Kansli

Om du har frågor om vårt arbete är du välkommen att kontakta vårt kansli

Ulrika Hedlund

Sekreterare

Kontakta