HELGEÅNS VATTENRÅD

"Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon"

Välkommen till Helgeåns vattenråd!

Helgeåns vattenråd är en ideell förening som syftar till att skapa ett frivilligt öppet rådgivande forum för så många olika intresseområden som möjligt inom Helgeåns avrinningsområde. Ändamålet är att medlemmarna tillsammans ska verka för en hållbar förvaltning av vattenresurserna i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Detta sker bl.a. genom att rådet aktivt medverkar i planeringsprocesser som berör statusen på vattenförekomster, genomför konkreta vattenvårdande åtgärder och verkar för en ökad kunskap m vattenmiljöerna i avrinningsområdet.

Helgeåns vattenråd täcker Helgeåns avrinningsområde som sträcker sig över tre län och tretton kommuner (mer info finns under fliken ”Fakta om Helgeåns avrinningsområde”).

Sedan år 2020 är det Kristianstads kommun som har det administrativa ansvaret för vattenrådets verksamhet.

Vattenrådet styrelse består av:

Ordförande
Karl Gemfeldt (C), Kristianstads kommun

Vice ordförande
Helen Persson (S), Kristianstads kommun

Kassör

Anna Ralsgård, Brittedals kraftproduktion AB

Ledamöter
Georg Malm, Göingebygdens biologiska förening
Karl-Axel Karlsson, Naturskyddsföreningen Linnébygden
Johan Ekstrand, Södra skogsägarna
Alf Isberg, Hallaryd Visseltofta Fiskevårdsförening
Glenn Oredsson, LRF
Johan Tielman, Uniper Hydropower
Christer Neideman, Naturskyddsföreningen i Kristianstad Bromölla
Emil Grönkvist, Östra Göinge kommun
Göran Widing, Älmhults kommun är adjungerad till styrelsen.

På vattenrådets möten deltar även representanter för Länsstyrelsen i Skåne (Kim Berndt) och Kronoberg (Linus Ekström)

På de olika flikarna finns information om den verksamhet som bedrivs inom ramen för vattenrådet. Om du har frågor om vårt arbete är du välkommen att kontakta vårt kansli på nedanstående mailadresser:

Ulrika Hedlund: ulrika.hedlund@kristianstad.se

Sanna Lindén: sanna.linden@kristianstad.se