Fakta om Helgeåns avrinningsområde


Foto: Claes Sandén, Kristianstads kommun

Helge å är ett av sydsveriges största vattendrag med ett avrinningsområde på 4 720 km². Området sträcker sig över 13 kommuner i Skåne, Kronobergs och Jönköpings län. Helgeåns avrinningsområde består av 55 % skog, 15 % åker, 7 % betesmark, 5 % vattenyta
och 19 % övrig mark (SCB, 2008).

En stor del av området är skogbeklätt , varför de skogliga värdena spelar en särskilt stor roll för naturvärdena i området. Skogsområdena finns spridda i hela avrinningsområdet. Det näst vanligaste markslaget är öppen mark. Dessa marker finns främst på Kristianstadslätten i södra delen av avrinningsområdet, men även i Hässleholms och Östra Göinge kommuner. Övriga markslag är spridda i området. Viktiga sjöar inom området är Hammarsjön söder om Kristianstad stad, Osbysjön söder om Osby tätort och Möckeln som sträcker sig från Älmhult tätort och norrut in i Ljungby kommun (Lantmäteriet 2017).