Protokoll och stadgar

En viktig del av vattenrådets verksamhet är de styrelsemöten som hålls minst 4 gånger per år. Här nedan finns protokollen från de senaste styrelsemötena. Här finner du också de stadgar som antogs på stämman år 2020 och som reglerar vattenrådets verksamhet.

Styrelseprotokoll 2022

Protokoll 220329

Protokoll Årsstämma 2022

Protokoll 220823

Protokoll 221101

Styrelseprotokoll 2021

Protokoll 210317

Protokoll 210503

Styrelseprotokoll 2020

Protokoll 201209

Protokoll 200128

Protokoll 200326

Protokoll Hvr 200803

Protokoll Hvr 201209

Stadgar

Föreningens stadgar reviderades under år 2020 och antogs på stämman den 29 september år 2020. Stadgarna hittar du här:
Stadgar för Helgeåns vattenråd