Verksamhet

Verksamhet

Styrelseprotokoll 2019

Protokoll Helgeåns Vattenråd 3,19
Protokoll Årsmötesprotokoll 2019
Protokoll Helgeåns Vattenråd 1,19

Styrelseprotokoll 2018

Protokoll Helgeåns Vattenråd 5
Protokoll Helgeåns vattenråd 4
Protokoll Helgeåns vattenråd 1
Protokoll Helgeåns vattenråd 2

Styrelseprotokoll 2017

Protokoll fört vid 2017 årsstämma, Osby den 29 maj
Protokoll Helgeåns vattenråd 1
Protokoll Helgeåns vattenråd 2
Protokoll Helgeåns vattenråd 4
Protokoll Helgeåns vattenråd 5
Protokoll Helgeåns vattenråd 6

Stadgar

Föreningens stadgar utarbetades av en interimsstyrelse bestående av John Murray, VD Råbelöfs Fideikommiss AB, Agnetha Björklund, Naturskyddsföreningen, Lotte Melin, ordförande, LRF Osby, Kenneth Pettersson, VA-chef, Älmhults kommun och Roland Offrell, konsult med skogscertifiering som specialitet.

Vid årsstämman 2013 lämnade styrelsen ett förslag på stadgeändring som godkändes av stämman.

Stadgar Helgeåns vattenråd rev 2013-05-29