Medlem

Kanadagas

Medlem

För att få så stor bredd och genomslagskraft som möjligt är antalet medlemmar i Vattenrådet inte begränsat. Medlemskap är öppet för såväl privat
personer som juridiska personer.

Medlem förväntas följa föreningens stadgar samt att bidra till att förverkliga föreningens ändamål. Varje medlem i Vattenrådet äger en röst. Juridiska personer och kommuner ska utse en eller flera kontaktpersoner och rapportera namn och kontaktuppgifter för dessa till styrelsen.

Medlemsavgiften är 100 kr, sätts in på bankgiro 154-55 73 (glöm ej att skriva namn).