Aktuellt

Aktuellt

Kallelse till Årsmöte:
2019 år stämma hålls den 26 mars klockan 19.00 på pappersbruket i Östanå. Efter stämman berättar Hans Cronert om ett år i Vattenriket. Fika.
Välkomna!


Treårsrapport HVR
Åtgärdsplan för Helge å avrinningsområde


Skolprojekt Hönjarumsbäcken 171002
Helgeåns vattenråd minnesanteckningar 170912
161027 Samrådsyttrande väg 19
Ek inventering Raluca 160901
Östra Genastorp arbete klart HT 2016
Vattenråden bör kunna överklaga (Meddelande: 13 juni 2016)