Aktuellt

Sagverk-N

Aktuellt

Skolprojekt Hönjarumsbäcken
För att förbättra förutsättningarna för öringen i bäcken har vattenmyndigheten beviljat extrabidrag för att skolelever i Osby kommun skall ges möjlighet att arbeta praktiskt med vattenvård. Lekbottnar har iordningsställts vidare skall plantering av klibbal ske för beskuggning av vattnet. Allt beräknas vara klart under oktober 2017

Helgeåns vattenråd minnesanteckningar 170912
161027 Samrådsyttrande väg 19
Ek inventering Raluca 160901
Östra Genastorp arbete klart HT 2016
Vattenråden bör kunna överklaga (Meddelande: 13 juni 2016)