Studieresa till Degeberga

Studieresa till Degeberga

Tisdagen den 4 oktober 2022

Dagen började med att vi åkte gemensamt med buss från Kristianstad till Degeberga. Första stoppet var vid Forsakarsravinen, där tog vi en promenad fram till vattenfallet och gick därefter slingan runt och ovanför fallet. Det speciella med naturreservatet är att miljön skapades när landisen smälte och rann nerför Linderödsåsen. Ravinen är cirka 40 meter djup och de två naturliga vattenfallen tillhör Skånes högsta vattenfall. Naturen får utvecklas fritt och nedfallna träd och död ved är vanligt förekommande.

Därefter stannade vi på Mjelarasten för att äta lunch. Trevligt och gott!

Efter lunch åkte vi till Degeberga reningsverk. Där mötte vi upp Susanna som är driftingenjör och som tog med oss på en rundvandring och berättade om verket. Till besöket anslöt även några medlemmar från Österlens vattenråd.

Degeberga reningsverk är ett förhållandevis litet verk och tar endast emot avloppsvatten från Degeberga samhälle.

Alla läkemedel som vi använder går igenom kroppen och hamnar via avloppsvattnet i våra vattendrag, sjöar och hav. Även stora mängder läkemedel spolas direkt ner i avloppet. Potentiella effekter av läkemedel som hamnar i miljö kan påverka ekosystemen genom beteendestörningar eller påverkan på fortplantningsförmågan hos bland annat fiskar. Läs mer om läkemedel i vatten på Havs- och vattenmyndigheten här.

För att hindra att läkemedel hamnar i vår miljö är en metod att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. Forskare på Kristianstad Högskola kartlagde i samverkan med bland annat Region Skåne under 2017 utsläppen av 21 läkemedel och antibiotika. Resultaten visade att stora mängder läkemedelsrester hamnar i skånska vatten årligen.

År 2018 sökte Kristianstads kommunen bidrag från Naturvårdsverket till ett installera rening av läkemedel på Degeberga reningsverk. Anledningen till att det blev just Degeberga berodde på att vattnet redan var så pass bra i området och att avloppsvattnet endast kommer från hushåll och mindre verksamheter. Ett krav för att de skulle få bidraget var att projektet skulle vara klart på 1,5 år.

De satt igång med projektet direkt och våren 2020 stod anläggning klar. Reningen består utav 2 stora kolfilter med aktivt kol som vattnet får filtreras igenom. Kolen som används är stenkol respektive kokoskol. Utöver kemikalierester fastnar även andra ämnen i kolet och redan efter det första dygnet med anläggningen i drift kunde de se skillnad på vattnet. Från att ha varit svagt gult till helt klart.

För att ha koll på hur anläggningen fungerar görs mätningar på en rad olika rester i kolfiltret 4 gånger om året. Inför projektet togs även vattenprover uppströms och nedströms verket i Segeholmsån.