Fakta

Kvarndamm-N-Ryssby

Fakta

Karta Helgeåns åtgärdsområde

Helge å  är ett av sydsveriges största vattendrag med ett avrinningsområde på 4 725 km² (SCB, 2008). Sina källflöden har ån i det myrrika urbergsområdet på sydsvenska höglandet, i trakten av Rydaholm i Jönköpings län och sjön Femlingen i Kronobergs län.
Helgeåns avrinningsområde består av 55 % skog, 15 % åker, 7 % betesmark, 5 % vattenyta
och 19 % övrig mark (SCB, 2008).

Avrinningsområdet sträcker sig över 13 st kommuner och tre län.