Arkiv

Kvarnhjul

Arkiv

År 2020

Protokoll_20200128
Protokoll_20200326

2018

Årsstämma 2018
Årsmötesprotokoll 2018

2016

Protokoll Helgeåns vattenråd den 22 november 2016
Protokoll Helgeåns vattenråd den 27 september 2016
Protokoll Helgeåns vattenråd den 23 augusti 2016
Protokoll Helgeåns vattenråd den 8 juni 2016
Protokoll fört vid 2016 årsstämma
Konstituerande sammanträde Helgeåns vattenråd den 9 maj 2016
Protokoll Helgeåns vattenråd den 8 mars 2016
Minnesanteckningar 4 mars 2016 Helgeåns vattenråd beredningsgrupp.
Protokoll Helgeåns vattenråd den 14 januari 2016

2015

Minnesanteckningar 19 november 2015 Helgeåns vattenråd beredningsgrupp.
Minnesanteckningar 26 maj 2015 workshop.
Årsboksslut 2015

Årsstämma 2015 hålls i Älmhult den 29 april kl.18.00 kommunhuset i Älmhult
Verksamhetsberättelse 2014:
Verksamhetsberättelse Håvr 2014

vinslövssjön 1 2015

535-15567-2015 Vinslövssjön

2014

Årsstämma 2014
Måndagen den 26/5 kl 18:00 har Helgeåns Vattenråd årstämma i församlingshuset i Hässleholm
på Norra Sandgatan 3 (vid kyrkan).
Efter mötet kommer Hässleholms kommunekolog Lars-Erik Williams att hålla ett föredrag och filmvisning om Hovdala naturområde vid Finjasjön.
I pausen bjuder Vattenrådet på en lättare förtäring och kaffe.

Under fliken Verksamhet / Årsstämma /  Årsstämma 2014, finns handlingarna till årets stämma.

Välkomna!

2013

2013-10-04: ”Situationen är allvarlig”
Markerna är utdränerade occh naturbrunnarna tömda. Vattnet blir brunare och brunare och flera arter är hotade …

Artikel i Norra Skåne 131004

Fredagen den 4 oktober kunde man läsa följande artikel i Norra Skåne

Artikel i Norra Skåne 131004


2013-10-31

Nu är Havs och Vattenmyndighetens rapport om Hanöbukten klar!

Hanöbukten

Mer om projektet och utredningen kan du läsa här:

https://www.havochvatten.se/om-oss/pa-regeringens-uppdrag/regeringsuppdrag/hanobukten.html

Årstämmoprotokoll  Helgeåns Vattenråd 120531

Styrelseprotokoll

Protokoll 3 2015 (1)
sammanträdesprotokoll 2.15
sammanträdesprotokoll 1.15

Styrelsemöte Helgeåns Vattenråd 140410

Styrelsemöte Helgeåns Vattenråd 140204

Rapporter

Utredning om bildande av Helgeåns vattenråd 110411

Skrivelser

Missiv – samråd ang åtgärdsprogram och förvaltningsplan 2015-2021 → Skrivelse ang arbetsprogram och mkb för Södra Österjöns vattendistrikt

Samrådshandling ang MKB för Södra Östersjöns vattendistrikt med anledning av åtgärdsprogram 2015-2021

Samrådshandling ang arbetsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt inför förvaltningsplan 2015-2021

Samrådshandling ang råvattenuttag Delarydsmagasinet →Skrivelse ang råvattenuttag i Delarymagasinet 2013-05-22

Samrådshandling ang bevattningsuttag i nedre Helgeå → Skrivelse ang vattenuttag i Nedre Helge å 2013-05-22

Skrivelse ang strömsträckan vid Hästberga 2013-07-01

Skrivelse ang undersökningskoncession för torvfyndigheter i Hässlehults och Norrmansmyr, Ö Göinge kommun 2013-09-18