Arkiv

Kvarnhjul

Arkiv

2016

Protokoll Helgeåns vattenråd den 22 november 2016
Protokoll Helgeåns vattenråd den 27 september 2016
Protokoll Helgeåns vattenråd den 23 augusti 2016
Protokoll Helgeåns vattenråd den 8 juni 2016
Protokoll fört vid 2016 årsstämma
Konstituerande sammanträde Helgeåns vattenråd den 9 maj 2016
Protokoll Helgeåns vattenråd den 8 mars 2016
Minnesanteckningar 4 mars 2016 Helgeåns vattenråd beredningsgrupp.
Protokoll Helgeåns vattenråd den 14 januari 2016

2015

Minnesanteckningar 19 november 2015 Helgeåns vattenråd beredningsgrupp.
Minnesanteckningar 26 maj 2015 workshop.
Årsboksslut 2015

Årsstämma 2015 hålls i Älmhult den 29 april kl.18.00 kommunhuset i Älmhult
Verksamhetsberättelse 2014:
Verksamhetsberättelse Håvr 2014

vinslövssjön 1 2015

535-15567-2015 Vinslövssjön

2014

Årsstämma 2014
Måndagen den 26/5 kl 18:00 har Helgeåns Vattenråd årstämma i församlingshuset i Hässleholm
på Norra Sandgatan 3 (vid kyrkan).
Efter mötet kommer Hässleholms kommunekolog Lars-Erik Williams att hålla ett föredrag och filmvisning om Hovdala naturområde vid Finjasjön.
I pausen bjuder Vattenrådet på en lättare förtäring och kaffe.

Under fliken Verksamhet / Årsstämma /  Årsstämma 2014, finns handlingarna till årets stämma.

Välkomna!

2013

2013-10-04: ”Situationen är allvarlig”
Markerna är utdränerade occh naturbrunnarna tömda. Vattnet blir brunare och brunare och flera arter är hotade …

Artikel i Norra Skåne 131004

Fredagen den 4 oktober kunde man läsa följande artikel i Norra Skåne

Artikel i Norra Skåne 131004


2013-10-31

Nu är Havs och Vattenmyndighetens rapport om Hanöbukten klar!

Hanöbukten

Mer om projektet och utredningen kan du läsa här:

https://www.havochvatten.se/om-oss/pa-regeringens-uppdrag/regeringsuppdrag/hanobukten.html

Årstämmoprotokoll  Helgeåns Vattenråd 120531

Styrelseprotokoll

Protokoll 3 2015 (1)
sammanträdesprotokoll 2.15
sammanträdesprotokoll 1.15

Styrelsemöte Helgeåns Vattenråd 140410

Styrelsemöte Helgeåns Vattenråd 140204

Rapporter

Utredning om bildande av Helgeåns vattenråd 110411

Skrivelser

Missiv – samråd ang åtgärdsprogram och förvaltningsplan 2015-2021 → Skrivelse ang arbetsprogram och mkb för Södra Österjöns vattendistrikt

Samrådshandling ang MKB för Södra Östersjöns vattendistrikt med anledning av åtgärdsprogram 2015-2021

Samrådshandling ang arbetsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt inför förvaltningsplan 2015-2021

Samrådshandling ang råvattenuttag Delarydsmagasinet →Skrivelse ang råvattenuttag i Delarymagasinet 2013-05-22

Samrådshandling ang bevattningsuttag i nedre Helgeå → Skrivelse ang vattenuttag i Nedre Helge å 2013-05-22

Skrivelse ang strömsträckan vid Hästberga 2013-07-01

Skrivelse ang undersökningskoncession för torvfyndigheter i Hässlehults och Norrmansmyr, Ö Göinge kommun 2013-09-18