Välkommen till Helgeåns vattenråd

Vattenrådet är en ideell förening som syftar till att skapa ett frivilligt öppet rådgivande forum för så många olika intresseområden som möjligt inom Helgeåns åtgärdsområde. Ändamålet är att medlemmarna tillsammans ska verka för en hållbar förvaltning av vattenresurserna i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Detta sker bl.a. genom att rådet aktivt medverkar i planeringsprocesser som berör statusen på vattenförekomster.

Helgeåns vattenråd täcker Helgeåns åtgärdsområde som sträcker sig över tre län och tretton kommuner.

Här finner du stadgar och en beskrivning av Helgeåns vattenråd och dess verksamhet.

Sidan senast uppdaterad [mb_last_modified]