Välkommen till Helgeåns vattenråd

 

Helgeåns vattenråd är en ideell förening som syftar till att skapa ett frivilligt öppet rådgivande forum för så många olika intresseområden som möjligt inom Helgeåns åtgärdsområde. Ändamålet är att medlemmarna tillsammans ska verka för en hållbar förvaltning av vattenresurserna i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Detta sker bl.a. genom att rådet aktivt medverkar i planeringsprocesser som berör statusen på vattenförekomster.

Helgeåns vattenråd täcker Helgeåns åtgärdsområde som sträcker sig över tre län och tretton kommuner.

AKTUELLT:
Helgeåns vattenråd håller informationskväll den 31 mars med start kl. 18:30.

Vill du veta mer om miljön i våra sjöar och vattendrag?
Funderar du på hur vi jobbar för att förbättra vattenkvaliteten?
Vill du veta vad ett vattenråd gör?

Välkommen!

Mötet sker via Zoom – på länk https://us02web.zoom.us/j/89571505305

Program

Välkommen till kvällens möte – Karl Gemfeldt, ordförande i
Helgeåns vattenråd
• Vad gör ett vattenråd? – Ulrika Hedlund, Helgeåns vattenråd/
Kristianstads kommun
• Information om det nya åtgärdsprogrammet för vatten – Marie
Eriksson, Länsstyrelsen Skåne
• Nyttan med våtmarker – Andreas Jezek, Helgeåns vattenråd/
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike