Välkommen till Helgeåns vattenråd

 

Helgeåns vattenråd är en ideell förening som syftar till att skapa ett frivilligt öppet rådgivande forum för så många olika intresseområden som möjligt inom Helgeåns åtgärdsområde. Ändamålet är att medlemmarna tillsammans ska verka för en hållbar förvaltning av vattenresurserna i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Detta sker bl.a. genom att rådet aktivt medverkar i planeringsprocesser som berör statusen på vattenförekomster.

Helgeåns vattenråd täcker Helgeåns åtgärdsområde som sträcker sig över tre län och tretton kommuner.

AKTUELLT:

Välkomna på årsstämma med Helgeåns vattenråd

Tid:               Onsdagen den 19 maj 2021, kl. 18.30

Plats:            Mötet kommer att genomföras på distans via Zoom. Länk till mötet har skickats ut via mail.

Handlingar till mötet kommer att skickas ut i början av maj.

Var vänlig anmäl deltagande representant/er senast 2020-05-12 till Ulrika Hedlund,

e-postadress ulrika.hedlund@kristianstad.se eller tel 044-13 59 43.

Mötet kommer att äga rum via Zoom.

Välkomna!