Välkommen till Helgeåns vattenråd

 

Helgeåns vattenråd är en ideell förening som syftar till att skapa ett frivilligt öppet rådgivande forum för så många olika intresseområden som möjligt inom Helgeåns åtgärdsområde. Ändamålet är att medlemmarna tillsammans ska verka för en hållbar förvaltning av vattenresurserna i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Detta sker bl.a. genom att rådet aktivt medverkar i planeringsprocesser som berör statusen på vattenförekomster.

Helgeåns vattenråd täcker Helgeåns åtgärdsområde som sträcker sig över tre län och tretton kommuner.

AKTUELLT:
Årsstämman 2020 för Helgeåns vattenråd kommer att äga rum på Naturum Vattenriket i Kristianstad den 29 september kl 18.30. Det kommer även att finnas möjlighet att medverka på distans. Mer information klicka här